گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری

گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری در سال 1393 با ادغام تعدادی از گروه‌های قبلی پژوهشکده با هدف انجام مطالعات عمیق در سطح ملی در زمینه تدوین و طراحی سیاست‌های نوآوری و ارزیابی اثرات این سیاست‌ها و همچنین بازطراحی نقش سازمان‌ها و سیستم‌های نوآوری برای تحقق حکمرانی خوب تأسیس شد. این گروه با 3 نفر عضو هیئت علمی، 5 نفر پژوهشگر تمام وقت و همچنین تعدادی پژوهشگر نیمه وقت در زمینه‌های مختلف پژوهشی مشغول به فعالیت است.

  • انجام مطالعات عمیق و در سطح ملی در زمینه تدوین و طراحی سیاست‌های نوآوری و ارزیابی اثرات آنها
  •  بازطراحی نقش سازمان‌ها و سیستم‌های نوآوری برای تحقق حکمرانی خوب
  • تشکیل اتاق‌های فکر و اقدام برای موضوعات راهبردی کشور در حوزه‌های علم، فناوری، نوآوری و صنعت از قبیل آب، صنعت ماشین‌سازی، صنایع دریایی و ...
  • برنامه‌ریزی و کمک به کاربست نتایج پژوهش‌های انجام شده توسط نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط
نام همکارسمت/ جایگاه/ نقش
عضو هیئت علمی
عضو هیئت علمی
همکار تمام وقت
همکار تمام وقت
همکار پروژه‌ای
همکار پروژه‌ای
# عنوان نویسنده(ها) سال انتشار پیوست
1 بررسي انتشارات علمي استان آذربايجان شرقي و دلالت هاي آن براي سياست گذاري منطق هاي علم و فناوري سید محمد حسین شجاعی, سید حامد مزارعی 1398
2 آينده نگاري تأثير فناوري هاي همگرا بر مدل آرماني نظام اداري جمهوري اسلامي ايران علی محمد سلطانی 1398 PDF icon دریافت فایل (547.55 کیلوبایت)
3 ارزیابی اثربخشی حمایتهای دولتی از شرکتهای دانشبنیان زیست فناوری سید محمد صاحبکار خراسانی 1398 PDF icon دریافت فایل (670.21 کیلوبایت)
4 شناسایی و تحلیل چالش های شکل دهی شبکه همکاری مهندسی شده (مطالعه موردی شبکه همکاری شرکت پویندگان راه سعادت) سید محمد صاحبکار خراسانی 1397 PDF icon دریافت فایل (471.36 کیلوبایت)
5 عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین بین شرکتهای بزرگ و کوچک در بخش نانوفناوری ایران رضا اسدی فرد, آرمان خالدی 1398 PDF icon دریافت فایل (591.89 کیلوبایت)
6 تبیین چالشهای زیستبوم کسبوکارهای نوآورانه در ایران با تأکید بر نقش دولت رضا اسدی فرد, آرمان خالدی 1398 PDF icon دریافت فایل (520.3 کیلوبایت)
7 تحلیل‌چالش‌های‌راهبری‌شبکه‌های‌رسمی‌همکاری‌علم‌وفناوری (‌مورد‌مطالعه:‌شبکه‌های‌منتخب‌در‌ایران) رضا اسدی فرد 1398 PDF icon دریافت فایل (635.37 کیلوبایت)
8 نقش سازمان های مردم نهاد علمی در توسعه علم و فناوری سید حامد مزارعی 1397 PDF icon دریافت فایل (989.17 کیلوبایت)
9 چالشهای همکاری فناورانه نامتقارن شرکتهای بزرگ با شرکتهای کوچک فناوری‌محور نانو رضا اسدی فرد, آرمان خالدی 1398 PDF icon دریافت فایل (2.28 مگابایت)
10 سیاست‌های حمایت از شبکه‌سازی با هدف توسعه علم و فناوری رضا اسدی فرد 1398 PDF icon دریافت فایل (426.16 کیلوبایت)

صفحه‌ها

مدیر گروه رضا اسدی فرد